Съорганизатори

 

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” е единствената държавна образователна и научна институция в страната, която осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти за нуждите на минерално-суровинния отрасъл – гръбнакът на българската икономика.

Повече за МГУ "Св. Иван Рилски" на www.mgu.bg

ю

 

Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес (БСК) е национално-представителна работодателска организация с над 35-годишна история, която е утвърдена като един от водещите партньори на държавата при определянето на икономическата политика на страната. Структурата на БСК включва повече от 120 браншови организации, покриващи целия спектър на икономиката и мрежа от регионални и общински организации във всички областни и в голяма част от общинските центрове. Визията на БСК е постигане на свободно, справедливо и съпричастно общество, основано на култ към труда, образованието и културата на човешкия ресурс – основен двигател на прогреса. Глобална й цел е да бъде фактор за ускорено и устойчиво индустриално и социално развитие.

Повече за БСК на www.bia-bg.com

 

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)– Гласът на българския бизнес е национално-представителна работодателска организация, което обединява над 11 000 компании, колективни и индивидуални членове. Членовете на сдружението произвеждат три-четвърти от БВП на страната, осигуряват над 800 000 работни места и над три-четвърти от българския износ. Мисията на Конфедерацията е да бъде ефективна в подобряването на бизнес климата в страната, да подпомага членовете си в споделянето на добри бизнес практики и да повишава конкурентоспособността на българската икономика. 

Повече за КРИБ на krib.bg

 

Научно-технически съюз по минно дело, геология и металургия е творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват над 1500 научни работници, инженери, техници и други специалисти в областта на минното дело, геологията и металургията и юридически лица от страната и чужбина, свързани с тази дейност.

Повече за НТС по МДГМ на: www.mdgm.org

 

Българска мрежа на Глобалния Договор на ООН е неформално сдружение на компании, неправителствени организации и академични институции, които споделят принципите на Глобалния договор и прилагат социално отговорни практики; стремят се да обменят опит, инициират диалог или партньорства с други лица, като правителството, местните власти, работодателските организации, организациите на гражданското общество и академичните институции. Целта на инициативата е да ангажира бизнеса в борбата с главните социални и екологични предизвикателства, които растящата глобализация влече след себе си. От своя старт в България, Глобалният договор обединява повече от 120 компании в неформална мрежа.

Повече за БМГД на: www.unglobalcompact.bg

Спонсори
Стани спонсор