Министър Теменужка Петкова ще открие 4-тото издание на Европейски минен бизнес форум

 

София – 07.09.2016 г.Министър Теменужка Петкова ще открие 4-тото поредно издание на Европейски минен бизнес форум (ЕМБФ). Събитието ще се проведе на 13.09.2016 г., в Хотел Хилтън, гр. София. Организатори на събитието са Българска минно-геоложка камара, Министерство на енергетиката и Европейската асоциация на минните индустрии (Евромин).

Освен министър Петкова, която е и патрон на Форума,в събитието ще вземе участие и г-жа Ивелина Василева, министър на околната среда и водите на Република България. Те ще обсъдят ролята на минерално-суровинната индустрия, както и възможностите за насърчаване на конкурентоспособността на националната икономика, устойчивото развитие на индустрията и мерките за опазване на околната среда през целия период на опериране на находищата у нас.

“Министерство на енергетиката работи целенасочено за развитието на минерално-суровинната индустрия на България. Съвместно с БМГК насочваме своите усилията в посока за създаване на подходяща среда и условия за устойчив икономически растеж на страната чрез насърчаване на минно-добивния отрасъл.

Важна предпоставка за постигането на тази цел е реализацията на приетата от Министерски съвет през 2015 г. Национална стратегия за устойчиво развитие на бранша. Чрез нейното последователно осъществяване, България има шанс за увеличаване на конкурентоспособността, за развитие на регионите и за повишаване качеството на живот на местните общности.

Уверена съм, че четвъртото издание на Европейския минен бизнес форум ще допринесе за по-добрата комуникация и обмяна на опит на всички участници. Наша обща цел е устойчивото развитие и повишаване на конкурентоспособността на бранша у нас и в региона в дългосрочен план.” – казва в обръщението си към гостите и делегатите на ЕМБФ министър Теменужка Петкова.

„Минерално-суровинната индустрия е стратегически сектор за икономиката. За развитието на неговия потенциал се изисква ангажимент от всички заинтересовани страни. Събирайки на едно място най-важните хора, които взимат решения за европейската и национална минна индустрия, Форумът отново ще създаде платформа за дискусия, обмен на идеи, решения и най-добри практики по отношение на всички аспекти на устойчивото развитие в сектора“ – казва в своето послание до поканените гости на ЕМБФ  проф. д-р Лъчезар Цоцорков – председател на Управителния съвет на Българска минно-геоложка камара.

 

Говорители

В София ще пристигне ФЛОР ПУЛИДО, заместник-ръководител на Дирекция „Ресурсна ефективност и суровини",Европейска комисия. Очаква се г-жа Пулидо да изнесе презентация в панел „Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации“.

Възможностите за финансиране на иновационни проекти в бранша ще бъдат представени от КШИШТОФ КУБАЦКИ, директор на Координационния център за Централна и Източна Европа на Европейския институт за иновации и технологии (ЕИИТ, EIT).

Европейската перспектива за устойчиво развитиена минната индустрия ще бъде представена от ЙОХАНЕС ДРИЙЛСМА, заместник-директор на Евромин. Той ще засегне въпроси, свързани с реиндустриализацията на Европа и иновационното и технологично обновяване на бранша.

Бизнес фокусътв програмата ще бъде споделен от водещи визионери на българската минерално-суровинна индустрия. Сред тях се открояват имената на проф. д-р ЛЪЧЕЗАР ЦОЦОРКОВ, председател на УС и на БМГК и председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ АД, проф. д.т.н. НИКОЛАЙ ВЪЛКАНОВ, заместник-председател на УС на БМГК и председател на Съвета на директорите на „Минстрой-Холдинг“ АД, както и на проф. д-р. ЛЮБЕН ТОТЕВ, заместник-председател на УС на БМГК, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“  и председател на Съвета на ректорите у нас.

Погледът индустриите, следващи минерално-суровинната по веригата на стойността, ще бъде представен от Антон Петров, Председател на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) и регионален мениджър на „Виохалко“ за България; Михаил Колчев Председател на Българска камара на химическата индустрия (БКХП) и изпълнителен директор на „Свилоза“ АД и д-р Румен Атанасов, Председател на Българска асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ)

Партньорството между бизнес и образование ще бъде застъпено в презентацията на доц. СИБИЛА ШОШТАРИЧ, катедра „Минералогия, петрология, геохимия“ в Университета в Загреб, Хърватия.

Сред презентиращите в панел „Пазари. Инвестиции. Риск. Конкурентоспособност на добивната индустрия.“ ще изнесат СТАМЕН ЯНЕВ, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции, ЕВГЕНИ ИВАНОВ, изпълнителен директор на КРИБи ВАСИЛИ НИКОЛЕТОПУЛОС, управител на  Natural Resources GP и водещ световен анализатор.

В панела, посветен на Устойчивото развитие и отговорната минна индустрия опит ще споделиинж. ИРЕНА ЦАКОВА, Оперативен директор на "Дънди Прешъс Металс Крумовтрад" ЕАД, аЛЪЧЕЗАР БОГДАНОВ, управляващ партньор в „Индъстри Уоч България“ ще представи част от въздействието на минната индустрия за България с фокус върху макроикономическите параметри и националното значение на бранша.

По време на Форума ще бъде представена и първата българска разработка на автоматизирана пробивна карета за подземен добив на руда.

Актуалната програма на ЕМБФ 2016 е достъпна тук: http://embf.eu/bg/speakers

Спонсори
Стани спонсор