Йоханес Дрийлсма от Евромин ще представи Европейското партньорство за иновации по време на 4-ия Европейски минен бизнес форум

 

София – 10.09.2016 г.Заместник-директорът на Евромин Йоханес Дрийлсма (Johannes Drielsma) ще представи Европейското партньорство за иновации по време на 4-ия Европейски минен бизнес форум, 13.09.2016 г.

Част от основните моменти от неговата презентация споделяме по-долу. Темата е важна за насърчаване и развитие на конкурентоспособността на Европа и за нейната роля като глобален икономически играч.

 

Какво е Европейското партньорство за иновации?

Неговата цел е да увеличи иновациите в сектора на добив на полезни изкопаеми и минерални суровини. Очевидно е, че Европа е изправена пред редица предизвикателства, сред които е нарастващият конкурентен натиск от страна на Китай и други нетни износители на суровини. Затова, за да осигури местните работни места и местния добив, Европа трябва да повиши конкурентоспособността на европейската добивна индустрия.

По тази причина ЕС и Евромин стартираха Инициативата за суровините и Европейското партньорство за полезните изкопаеми.

 

Какво е Европа 2020?

Това е мащабен план, който е насочен към:

 • Индустриална политика, която да отговори на изискванията на глобализирания свят;
 • Да постави на дневен ред нуждата от нови умения и работни места;
 • Повишаване ефективното използване на ресурси в Европа;
 • Да трансформира ЕС в съюз на иновациите .

 

Основните елементи на ЕПИ за суровините:

 • Зони с политики фокусирани върху технологиите;
 • Не-технологични зони като подобряване на регулаторната рамка на ЕС, касаеща суровините; знания и инфраструктура (като достъп до земя); насърчаване на съвършенството в процесите при ефективна употреба на суровини;
 • Международно сътрудничество.

 

Какво е Хоризонт 2020?

Това програмата за финансиране на иновации в добивния сектор в Европа. Тя предлага нов подход към добива, основан на развитието на технологиите. Този подход включва:

 • Дълбочинно проучване и/или невидими мини;
 • Нов и устойчив металургичен процес и системи;
 • Усилено повторно използване на вторични продукти;
 • По-добро събиране на данни за суровините в страните-членки на ЕС;
 • Минерални запаси от обществено значение;
 • Връзка между употребата на земя и националните политики за суровините и минералите.

 

Програма на ЕМБФ

Г-н Дрийлсма ще участва в Панел 3: Хоризонт 2020. Възможности. Европейско партньорство за иновации.

Останалите панелисти са:

 • Флор ПУЛИДО, заместник-ръководител на Дирекция „Ресурсна ефективност и суровини", Европейска комисия
 • Кшиштоф КУБАЦКИ- Директор на Координационен център за ЦИЕ на Европейски институт за иновации и технологии
 • Сибила ШОШТАРИЧ, доц. - Заместник-декан на Факултет по минно дело, геология и петролен инженеринг, Университет на Загреб, Хърватия

 

Г-н Дрийлсма ще отговаря на въпроси в рамките на панела по време на сесията с въпроси и отговори.

За допълнителни запитвания към г-н Дрийлсма по време на ЕМБФ 2016, свързани с Евромин и неговата тема, моля пишете на drielsma@euromines.be.

Актуалната програма на ЕМБФ 2016 е достъпна тук: http://embf.eu/bg/speakers

Спонсори
Стани спонсор