Галерия 2014

 

Европейски Минен Бизнес Форум 2014

 

На 29 и 30 септември в гр. Пловдив се проведе Трето издание на Европейския минен бизнес форум, под патронажа на министъра на икономиката и енергетиката г-н Васил Щонов.  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Изложение Интермин Експо - всичко за добивната индустрия 2014

      

      

Спонсори
Стани спонсор