Интермин Експо

Специализираното минно изложение Интермин Експо – Всичко за добивната индустрия се провежда ежегодно, от 2010 година насам, досега по време на Есенния Технически Панаир в гр. Пловдив. Изложението се организира от Българската Минно-Геоложка Камара и има амбиция да се превърне в главно годишно събитие на бранша, демонстриращо новите технологии, постиженията, посоките за развитие, отношението на индустрията към околната среда и хората.

      

Целта на изложението е да се предостави възможност на експертите от индустрията да обменят информация, да създадат нови професионални контакти или да се подновят стари такива. За участие в проявата се канят компании от България и от други европейски държави, където тази промишленост е развита и може да се осъществят успешни бизнес сделки.

На изложбата се представя техника и оборудване за добив на подземни богатства, за геологопроучвателния сектор и за минно строителство. Участват фирми доставчици на техника, оборудване, резервни части, материали, софтуер, работно облекло и лични предпазни средства.

Гостите на изложението имат възможност да се запознаят с дейността на добивания сектор на щанда на Българската минно-геоложка камара. Там могат да разберат повече за историята, настоящето и бъдещето развитие на тази промишленост. Основният фокус на БМГК е съсредоточен върху представянето на бранша и членовете си.


 

Спонсори
Стани спонсор